SAPO
Srpski aktiv pedijatrijske otorinolaringologije

I simpozijumNOVE TEHNOLOGIJE U LEČENJU OŠTEĆENJA SLUHA KOD DECE 

„IMPLANTACIJA  BAHA  APARATA“

 

 

New tehnology for the treatment of hearing loss in children

„BAHA  implantation“

17.jun 2011.

Beograd