SAPO
Srpski aktiv pedijatrijske otorinolaringologije

V simpozijum„Opstrukcija disajnog puta kod dece“

„Airway obstruction in children“

 8-11. Maj 2014.

Subotica, hotel Galerija