SAPO
Srpski aktiv pedijatrijske otorinolaringologije

VI simpozijumVI Simpozijum dečje ORL
Vršac, 7.- 9. maj 2015.
Interaktivni case report simpozijum
SAPO

 

 

Interaktivni case reposrt simpozijum

Simpozijum je akreditovan kao

 Domaći kurs 1.kategorije,

od strane Zdravstevnog Saveta Srbije pod brojem А-1-750/15

broj poena: 11 za predavače

broj poena: 5 za učesnike